Een bericht om nog even bij stil te staan.
Sint komt dus NIET op de Blauwe Reiger aan!

Hij zal wel met zijn stoet door het dorp heen rijden.
Graag aan u de vraag om zich over het dorp te verspreiden en teveel drukte te vermijden.

We achten een ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het comité heeft hierin geen aansprakelijkheid.

We kunnen de situatie zoals hij is helaas niet negeren.
Uw begrip en ontvangst langs de route zal de Sint zeker waarderen!

Met vriendelijke groet,

Sinterklaascomité Hoogkarspel