Download hier de kleurplaten en lever deze in bij de meester of juf. Of voor woensdag 20 november op Lobeliastraat 72.