Download hier de kleurplaten en lever deze in bij de meester of juf. Of voor donderdag 18 november op Lobeliastraat 72.